22 lutego harcerki i harcerze oraz skautki i skauci na całym świecie mają swoje największe święto – Dzień Myśli Braterskiej. W ten dzień myślą o sobie, składają sobie życzenia, organizują spotkania.  Wszystkim druhom z naszej społeczności szkolnej  życzymy pozytywnego podejścia do świata na każdy dzień harcerskiej służby. Abyście wytrwale dążyli do celu, pamiętając, że dawanie radości innym może dać wiele więcej.

Z tej okazji w tym tygodniu podczas zajęć profilaktycznych w klasach 4-8 uczniowie wymieniają się swoimi doświadczeniami związanymi z harcerstwem, które jest nie tylko niesamowitą przygodą ale także okazją do nauki współpracy, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych. Każdego kto chciałby podjąć się tej niesamowitej przygody zachęcamy do zapoznania się ze stronami www.skauci-europy.pl, www.zhp.pl, www.zhr.pl
Dodatkowo, młodsi uczniowie mogli się zaprezentować w tym dniu w stroju harcerza lub skauta.