Uczniowie klas drugich i trzecich podczas zajęć z edukacji plastycznej robią piękne i ciekawe prace. Prezentujemy Państwu cześć z nich. Prace wiszą w klasach lub na korytarzu. Uczniowie co tydzień wykonują prace różnymi technikami plastycznymi oraz poznają ciekawe sposoby przedstawiania danego tematu. Poznają przy tym język plastyczny i środki wyrazu charakterystyczne dla danej dziedziny sztuki. W zależności od tematu rozmawiamy o kompozycji, perspektywie, barwach ciepłych i zimnych. Każde zmaganie ucznia i trud włożony w wykonanie danej pracy plastycznej jest już sukcesem. Uczymy się przy tym cierpliwości i otwieramy na piękno tworzenia. Trzeba czasu i zatrzymania nad pracą, aby zobaczyć coś więcej. To tak jak z czytaniem książki. Wchodzimy w jej świat i pozwalamy się „unieść” temu, co ona przed nami otwiera.

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów klas drugich i trzecich.