Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do j. polskiego, matematyki i j. obcego w klasach I–VIII. W tym roku, wyjątkowo trudnym ze względu na pandemię, egzamin ten będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Nasi uczniowie, zgodnie z wytycznymi dotyczącym bezpieczeństwa sanitarnego i procedurami egzaminacyjnymi, o godz. 9.00 przystąpili do rozwiązywania zadań z arkusza egzaminacyjnego z j polskiego. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!