Eko-Misjonarze świętują czas dla stworzenia.

Czas dla Stworzenia – to międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna. Od 1 września do 4 października chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie jednoczą się w modlitwie i praktycznych działaniach na rzecz ochrony stworzenia. Czas dla Stworzenia jest okresem odnowienia naszej relacji ze Stwórcą, a także z całym stworzeniem poprzez wspólne świętowanie, nawrócenie i zaangażowanie w działania.

Nasi mali misjonarze z klas I-III szukali śladów Boga w najbliższym otoczeniu szkoły i sposobów ulepszania świata przez własne działanie. Wykonali plakaty ukazujące ziemię, jako nasz dom.