Rozpoczynamy projekt „Ekologia jest fajna!”

PROJEKT EKOLOGICZNY „Ekologia jest fajna!” zakłada przeprowadzenie szeregu działań proekologicznych przez uczniów szkoły, z udziałem nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Działania te będą dotyczyć racjonalnej gospodarki wodnej, ochronę przyrody oraz dobrych nawyków konsumenckich uwzględniających ochronę środowiska.

Planowane przedsięwzięcia:

 1. Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów klas I-III „Woda to skarb czyli wędrówki kranówki”.
 2. Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów klas IV „Przyroda – czy warto ją chronić?”
 3. Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów klas V-VI „Czy mam wpływ na środowisko naturalne?”.
 4. Przeprowadzenie ogrodniczych warsztatów ekologicznych dla uczniów klas IV-VIII.
 5. Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów klas VII-VIII „Zakupy – dobre nawyki konsumenckie”.
 6. Przeprowadzenie ekologiczno-językowych warsztatów dla uczniów klas V-VIII „Reduce, Reuse, Recycle”.
 7. Przeprowadzenie ekologicznych warsztatów plastycznych dla uczniów klas IV-VIII „Art-eko”.
 8. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas I-IV „Mieszkam w ekologicznym domu” (plakat).
 9. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas V-VIII „Kupuję, decyduję!” (lapbook).
 10. Przeprowadzenie konkursu literackiego dla klas V-VIII „Zielona bajka”.
 11. Przeprowadzenie konkursu języka angielskiego dla klas VII-VIII „Reduce, Reuse, Recycle”.
 12. Uroczysty finał szkolnego projektu ekologicznego – interaktywny turniej wiedzy ekologicznej na żywo „Ekologia jest fajna!” z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnej.

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Koordynatorkami projektu są p. I. Jagła-Izdebska oraz p. B. Szypuła.