Na pierwszym w tym roku kole fizyko-chemicznym uczniowie przygotowywali roztwory wodne zasady sodowej o określonym stężeniu procentowym. Na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych obliczeń sporządzonych zostało 6 roztworów o stężeniach od 1% do 15%. Następnie uczniowie badali, czy stężenie roztworu ma wpływ na zabarwienie wskaźnika – fenoloftaleiny.