Uczniowie koła chemicznego przygotowali dziś chemiczny „ogródek”. Doświadczenie
to polega na dodaniu soli metali do wodnego roztworu krzemianu sodu czyli szkła wodnego. Wizualnym efektem tego eksperymentu jest spontaniczne tworzenie się w roztworze kolorowych wykwitów o kształtach kojarzących się z rosnącymi roślinami.
My użyliśmy kryształów siarczanu (VI) miedzi (II). Zobaczcie efekty po pierwszym dniu
od wykonania doświadczenia! To nie konie obserwacji – nasze „rośliny” będą wciąż rosły!

Chemia jest fajna!