Uczniowie klas 6-tych, w ramach zajęć z plastyki, wykonali grafiki metodą druku wypukłego. Każdy uczeń otrzymał linoleum, do którego stworzył swój własny projekt
i specjalnymi dłutkami wykonał go na matrycy. Zajęcia były bardzo ciekawe i angażujące. Dla większości uczniów był to pierwszy kontakt z tego typu warsztatem pracy – grafiką artystyczną. Odbitki wyszły ciekawe, tematycznie różne. Mamy nadzieję, że Państwu się spodobają.