Gdyby ktoś przyszedł dziś do klasy 7a na lekcję plastyki, byłby mile zaskoczony tym, co zobaczył. Jedna z uczennic – Aleksandra Ćwiklińska – przygotowała dzisiejszą lekcję. Miała być tylko prezentacja, a pomysłowość i sposób prowadzenia tak „wciągnął” uczniów, że ledwo udało się przed dzwonkiem zakończyć zajęcia. Zgodnie z programem nauczania, klasy siódme zajmują się  w tym roku sztuką współczesną. Czasem tematy nie są zrozumiałe, jeśli chodzi o sposób ich przekazania. A jeszcze to zapamiętać! Ola opowiedziała dziś swoim kolegom i koleżankom czym jest happening i performance. Zrobiła to bardzo prosto, ale fachowo. Klasa miała przedstawić sytuację artystyczną, której przedmiotem i podmiotem będzie obecność artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Wszyscy zostali podzieleni na grupy i po wylosowaniu tematu mieli go przedstawić jednym ujęciem. Uczniowie zastygali w ruchu oddając treść wylosowanego tematu. Dotyczyły one m. in. współczesnych technologii, ochrony środowiska, tolerancji czy Internetu. Najpierw trzeba było przygotować plan, a potem wykorzystać wybrane przez grupę rekwizyty. Niezwykle wymowne były sceny przedstawiane przez uczniów. Pokazały one, jak w krótkim czasie młodzież potrafi zrobić „coś fajnego”, bawiąc się przy tym i ubogacając siebie nawzajem. Dziękujemy Oli za poprowadzenie dzisiejszej lekcji – sprawdziła się na  „6-kę”, natomiast klasa wykazała się dużym szacunkiem i kulturą wobec swojej koleżanki.