Wojciech Wójtowicz (kl. 3b) zajął 1 miejsce w konkursie „Zuch roczny” i 3 miejsce w konkursie „Zuch semestralny” Gabriel Widz (kl. 2a) zajął 7 miejsce w konkursie „Zuch semestralny”.