Z okazji pierwszego piątku, uczniowie klas trzecich, którzy przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej uczestniczyli dziś we Mszy Świętej, którą sprawował ks. Piotr Wilk. Każda z klas o wyznaczonym czasie udała się do kaplicy, aby prosić by ich serca stały się piękną świątynią dla Pana Jezusa, z Którym w sercu szczególnie spotkają się już w maju.