Dzisiaj o godz. 17.00 rozpoczął się uroczysty finał szkolnego projektu ekologicznego – interaktywny turniej wiedzy ekologicznej „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnej, którą reprezentowała Pani Jadwiga Mach, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin.
Celem projektu było pogłębienie wiedzy uczniów naszej szkoły na temat zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, rozbudzanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych.
W turnieju podsumowującym projekt wzięło udział 28 drużyn z klas VI-VIII, które miały za zadanie odpowiadać na pytania o tematyce ekologicznej. Rywalizacja była pasjonująca, a emocje sięgały zenitu! Laureatami Quizspottera zostali:
I miejsce – Ivo Gorzelski i Piotr Dzięga – klasa 8b
II miejsce – Adam Błażik i Mateusz Husak – klasa 8b
III miejsce – Aleksandra Ćwiklińska i Barbara Kalinowska – klasa 7a
Zwycięzcom gratulujemy!
Podczas uroczystości wręczono także nagrody dla laureatów konkursu „EkoDesign” z klas VI-VIII, a na dzisiejszej modlitwie porannej – najmłodszym uczestnikom konkursu „Ekozabawka” – uczniom klas I-III.
Bardzo dziękujemy inicjatorkom i realizatorkom projektu: p. Jwonie Jagle-Izdebskiej, p. Bożenie Szypule i p. Katarzynie Jaworskiej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.