W najbliższy wtorek tj. 25.11.2014 r. podczas półwywiadówki odbędzie się spotkanie z rodzicami na temat „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w nauce”. Zapraszamy rodziców uczniów klas I-III na godz. 1600 natomiast rodziców uczniów klas IV-VI na godz. 1700. Spotkania poprowadzi p. Maria Krajewska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego w Lublinie – pedagog, specjalista z 20 letnim doświadczeniem w pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
Po każdym spotkaniu można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji w szkole. Pani Maria będzie dostępna do godz. 1900 w pokoju przyjęć – na
parterze obok portierni.Serdecznie zapraszamy!