Dziś uczniowie klas czwartych wzięli udział w projekcji pierwszego z ośmiu filmów prezentowany w ramach Akademii Filmowej i zobaczyli film pt. „Był sobie pies 2”.
Akademia Filmowa to edukacyjny cykl filmowy, którego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do roli świadomego odbiorcy kultury poprzez ukazanie różnorodności tematycznej, gatunkowej i formalnej kina, rozmowę o filmie jako wzbogacenie odbioru seansu filmowego oraz wprowadzenie młodych widzów w zagadnienia sztuki filmowej (historia i teoria filmu, dorobek kinematografii oraz proces tworzenia filmów).