Uczniowie klasy 1a na ostatnich zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych korzystali z bardzo ciekawej pomocy dydaktycznej – klocków Korbo. Ćwiczyli pamięć wzrokową i słuchową,
a także układali sudoku, była to też okazja do terapii ręki. Dzieci najchętniej
i najskuteczniej uczą się podczas zabawy i taką możliwość dają właśnie te klocki.