Rozpoczęły się dziś warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. To już trzecia edycja tego programu w naszej szkole. Udział w cyklu spotkań rozpoczęło kilkanaście osób. Będą się one spotykały przez dziesięć kolejnych poniedziałków, by poszerzać i rozwijać swoje umiejętności wychowawcze. Realizatorami tego psychoedukacyjnego programu na terenie naszej szkoły są psycholog szkolny – p. Anna Kara oraz pedagog szkolny – p. Olga Dolecka.