Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na XVII Wojewódzki Konkurs: „Animowana Chemia”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs skierowany jest m.in. do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.
Zgłoszenia przyjmuje p. I. Jagła-Izdebska (do końca grudnia).
Termin zgłoszenia gotowych prac to 31.01.2022.
Regulamin konkursu (link PDF)
Załączniki (link PDF)