Zachęcamy   uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Panda.

Zainteresowani uczniowie mogą zapisywać się przesyłając zgłoszenie przez dziennik elektroniczny na nazwisko nauczyciela koordynującego (Marta Muszyńska) najpóźniej do 12.04.2021. Uczeń deklarujący udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł z dopiskiem Edi Panda.

Test z każdego przedmiotu składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Terminarz naszych konkursów:

 • Konkurs z języka polskiego – 19.04.2021 r.
 • Konkurs z przyrody – 19.04.2021 r.
 • Konkurs z matematyki – 20.04.2021 r.
 • Konkurs z języka angielskiego – 21.04.2021 r.
 • Konkurs z fizyki – 21.04.2021 r.
 • Konkurs z historii – 22.04.2021 r.
 • Konkurs z języka niemieckiego – 22.04.2021 r.
 • Konkurs z języka hiszpańskiego – 22.04.2021 r.
 • Konkurs z chemii – 23.04.2021 r.
 • Konkurs z biologii – 23.04.2021 r.
 • Konkurs z geografii – 23.04.2021 r.

Na podstawie uzyskanej przez uczestnika liczby punktów, przyznawane są nagrody i dyplomy:

 • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje dyplom grawerowany i nagrodę książkową,
 • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 – dyplom laureata i nagrodę książkową,
 • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 – dyplom wyróżnienia

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.
Wyniki konkursu Panda zostaną przesłane do dnia 07.06.2021 r.