W związku z realizacją projektu „Ekologia jest fajna!” serdecznie zapraszamy uczniów klas V-VIII do uczestnictwa w konkursie szkolnym, polegającym na opracowaniu ulotki w języku angielskim promującej zasadę 3R – „Reduce, Reuse, Recycle”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Ekologia jest Fajna!” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.