Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli- język polski :

Teresa Niedźwiadek
Maria Łuć
Urszula Nucia
Szymon Józefczuk
Berenika Dacko
Karina Gancarz
Julia Kucharzewska
Maria Torres
Magdalena Pańczyk
Adam Staniszewski
Maria Wilczewska
Aniela Wasil
Barbara Kalinowska
Małgorzata Król
Aleksandra Ćwiklińska