Lampiony przypominają nam, że w Adwencie czekamy na Jezusa, który jest Światłem świata. Mówiliśmy wczoraj o tym, że na polskiej ziemi jest taka jedna góra, której nazwa wiąże się ze światłem. Można powiedzieć, że to miejsce jest takim wielkim lampionem, który świeci od ponad 600 lat. Wiele razy, kiedy w Polsce panowały ciemności, czyli wojny albo zabory, tam, na tej górze, płonęło światło nadziei.
Obraz jasnogórski kryje w sobie wiele tajemnic. Będziemy je stopniowo odkrywać. Pierwsza tajemnica: kto namalował ten obraz? Czytaj więcej