W  dniu dzisiejszym w ramach lekcji sztuki klasa 6b uczestniczyła w warsztatach poświęconych  tematyce przestrzeni na płaszczyźnie obrazu. Jak namalować na kartce papieru wszystko to, co nas otacza? Przecież to co widzimy jest dużo większe i bardziej skomplikowane niż to co możemy zmieścić na papierze. Czy wystarczy narysować kontury przedmiotów i ustawić je jeden obok drugiego? Czy może namalować świat jakbyśmy go widzieli z góry? Co to jest linia horyzontu i siatka? Te i inne pytania znalazły przełożenie w pracach plastycznych uczniów, które tam wykonali. Ołówek, kredki i flamastry zapraszały do zabawy w odkrywanie przestrzeni. Mając przed sobą martwą naturę każdy mógł przelać usłyszaną teorię na papier i zmierzyć się z tematem zajęć. Wszystko to poprzedziła prezentacja p. Krystyny Rybackiej dotycząca perspektywy i sposobu jej przedstawienia na płaszczyźnie obrazu. Dziękujemy Organizatorom – Warsztatom Kultury w Lublinie i Pani prowadzącej za wprowadzenie nas w trójwymiarowy świat zamknięty na kartkach książek. Czas ten był dla uczniów wartościowy pod każdym względem, zarówno poznawanych treści z zakresu sztuki jak i uczenia się szacunku do innych.