W ostatnich dniach klasa 2b nabywała umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie potrafią wezwać pomoc zgodnie z wytycznymi, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, udzielić pierwszej pomocy w przypadku zranienia, oparzenia, krwawienia z nosa, przegrzania, zadławienia oraz utraty przytomności. Tą ostatnią umiejętność każdy miał okazję przećwiczyć na fantomie.