W tym roku ponownie włączyliśmy się w piętnastą edycję międzynarodowej kampanii modlitewnej MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU! Modlitwa ta jednoczy   dzieci na całym świecie na modlitwie różańcowej o pokój. Akcja jest odpowiedzią na liczne prośby o modlitwę różańcową, jakie Matka Boża Fatimska kierowała do dzieci w Portugalii w 1917 roku oraz jest nawiązaniem do słów o. PIO, które dały początek tej międzynarodowej kampanii: JEŚLI MILION DZIECI BĘDZIE MODLIŁO SIĘ NA RÓŻAŃCU, TO ŚWIAT NAPEŁNI SIĘ POKOJEM . 19 października z różańcem w ręku modliliśmy się podczas porannej modlitwy.