„Muzyczne Wyzwanie Chrumasa” jest to plebiscyt skierowany do uczniów, którzy uczestniczą w „Programie dla szkół”. Podczas plebiscytu uczniowie klas I-V szkół podstawowych mogą zaprezentować swój talent wokalny, instrumentalny i literacki, a także razem z Chrumasem promować zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci w całej Polsce. 
W razie pytań, bardzo proszę o kontakt z firmą Partner of Promotion sp. z o.o., która będzie realizowała w imieniu KOWR kampanię promującą Program dla szkół.
Informacje wraz z regulaminem plebiscytu są dostępne na stronie: www.wyzwaniechrumasa.org
Termin na przesłanie zgłoszeń do II edycji „Muzycznego Wyzwania Chrumasa” – do 17 kwietnia 2024 r.