Narodowe Czytanie jest akcją, nad którą patronat sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polski. W tym roku wybrano Balladynę Juliusza Słowackiego. Utwór ten jest niezwykle ważny dla uczniów klas VII-VIII, gdyż znajduje się na liście lektur obowiązkowych. Młodzież z tych klas odbyła dzisiaj lekcje przypominające treść dramatu. Przeczytano również niektóre fragmenty. Projekt ten funkcjonuje od 2012 roku i ma na celu popularyzację klasyki literatury polskiej.