Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy, którzy pod koniec drugiej wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu walczyli o wolność Polski i o uniezależnienie jej od wpływów Związku Sowieckiego. Niezłomni jak ich nazywamy, są bohaterami antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego, walczyli o prawo do samostanowienia. ,,Zapora”, ,,Łupaszka”, ,,Uskok”, ,,Orlik”, „Inka”, „Witold”, ,,Młot”,  ,,Rój”, „Żelazny”- to pseudonimy tylko niektórych bohaterów podziemia, będących w tamtych okresie prawdziwą zmorą czerwonego reżimu. Ci ludzie byli świetnymi żołnierzami. Mieli też wystarczająco wiary i hartu ducha, by toczyć walkę mimo ekstremalnych warunków, w jakich przyszło im działać.

Minęło wiele lat od tamtych dni i ciągle poznajemy, odkrywamy na nowo ich tragiczne losy. Każdego roku organizowane są obchody tego dnia; zachęcamy do zapoznania się  programem i do udziału w tych wydarzeniach w naszym mieście.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/narodowy-dzie%C5%84-pami%C4%99ci-%C5%BCo%C5%82nierzy-wykl%C4%99tych-program-obchod%C3%B3w-0

Zachęcamy do przypomnienia sobie wybranych postaci tych bohaterów: https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66964,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

oraz do skorzystania z bogatej oferty IPN dotyczącej historii żołnierzy podziemia niepodległościowego: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci