Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy, którzy pod koniec drugiej wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu walczyli o wolność Polski, o uniezależnienie jej od wpływów Związku Radzieckiego. Minęło wiele lat od tamtych dni i nadal mało się mówi o żołnierzach wyklętych. Ciągle poznajemy i odkrywamy na nowo ich tragiczne losy.
Dlatego trzeba mówić o nich i wspominać, aby starsi nie zapomnieli, a młodzi pamiętali, że byli w tamtych czasach tacy żołnierze, którzy walczyli o wolną Polskę dla siebie i dla kolejnych pokoleń.

Dziękujemy s. Barbarze Markiewicz za zorganizowanie tej uroczystości oraz harcerzom i uczniom, którzy włączyli się w przygotowanie apelu poświęconemu pamięci Żołnierzy Wyklętych.