Dziś po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 7 listopada tego roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Jest to również dzień, w którym świętujemy 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka – najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka, którego Polska była inicjatorem i współtwórcą. Dokument ten do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. Podczas modlitwy porannej w sposób szczególny pamiętaliśmy o dzieciach żyjących w państwach, w których prawa dzieci są łamane; o dzieciach, które umierają z głodu, nie chodzą do szkoły, ponieważ muszą pracować lub są w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez innych.