Na czym polega Olimpiada Zdrowia PCK?

Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży. Szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania
żywności i surowców.
Zapraszam serdecznie uczniów klas 6-8.
Etap szkolny 29.03.2023r
koordynator Ewelina Świerszcz

https://olimpiadazdrowiapck.pl/