Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół. Nasi ósmoklasiści mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każda z tych typów szkół to dobry wybór!
Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcamy Rodziców i uczniów klas ósmych do zapoznania się z Materiałem dla ósmoklasistów i rodziców. Materiał opracowała p. Iwona Lipiec – wojewódzki konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.