Uczniowie klas I-III wzięli udział w misyjnym konkursie. XXI edycja została zatytułowana
– „Fratelli tutti – braterstwo misyjne”. Pierwsze miejsce w kategorii literackiej uzyskała Rita Borkowska z klasy IIb. W kategorii plastycznej zwycięzcą okazał się Piotr Jamrogiewicz
z Ia. Prace tych uczniów zostały przesłane do II etapu, który odbędzie się w Warszawie.
Na drugim miejscu zostały nagrodzone prace: Dominika Widza i Alicji Szpury z klasy IIIa.
Na trzecim Eweliny Welc z IIIb i Liliany Peciakowskiej z IIb. Tematykę wykonanych prac   zdominowała wojna na Ukrainie. Prośba ukraińskiego dziecka na dworcu w Lublinie

WIERSZ- Prośba ukraińskiego dziecka na dworcu w Lublinie /Rita Borkowska/