2 lutego 1997 roku święty Jan Paweł II ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego. Jest on poświęcony wszystkim, którzy oddali swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, instytutach, stowarzyszeniach życia konsekrowanego.

Z tej okazji życzymy naszym Drogim Siostrom, Bożego błogosławieństwa.
Podążajcie z ufnością, nadzieją i radością za Panem!
Niech w realizacji Waszego powołania wspiera Was Maryja. Dziękujemy za Wasze świadectwo życia, za pracę na rzecz szkoły, za każde dobre słowo i uśmiech, a przede wszystkim za modlitwę! Niech bukietem kwiatów będzie dziś dla Was, od nas, modlitwa
i wielkie Dziękuję za wszelkie dobro!

Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Szkoły!