Umieralność z powodu nagłych zagrożeń zdrowotnych takich jak urazy, ostre zagrożenia krążeniowe i oddechowe, udary mózgu itp. przekracza w Polsce ponad trzykrotnie dopuszczalne granice przyjęte w standardach międzynarodowych. Okazuje się, że w wielu sytuacjach możliwe jest uratowanie osoby poszkodowanej pod warunkiem podjęcia właściwego działania na miejscu zdarzenia. We wstępnej fazie działania ratowniczego potrzebna jest znajomość i umiejętność stosowania zasad wstępnej oceny stanu poszkodowanego, tzw. ABC, jak i rozpoznanie stanu zagrożenia życia, który wymaga szybkiej reakcji od osoby ratującej. Funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia i układu nerwowego odpowiedzialne jest za podtrzymanie podstawowych czynności życiowych. Statystycznie po upływie 4 minut od chwili zatrzymania krążenia i oddechu zachodzą nieodwracalne zmiany w obrębie centralnego układu nerwowego, dlatego ważne jest wdrożenie jak najszybsze odpowiednich działań ratujących życie. Działania te powinny zostać podjęte przez świadków zdarzenia lub osoby, które znajdą się jako pierwsze na miejscu wypadku. Uczniowie klasy 4a na dzisiejszych warsztatach poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, nauczyli się zachowań w sytuacjach zagrożenia życia. Uświadomili sobie, że nie podejmowanie działań jest gorszym wyborem w postępowaniu. Dziękujemy za lekcję życia.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.