W roku szkolnym 2020/2021 klasy 4, 5 i 6 brały udział w I edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne  – najbarwniejszego projektu edukacyjnego na świecie. Potwierdzeniem jest otrzymanie certyfikatu uczestnictwa. Zadanie polegało na comiesięcznej prezentacji prac plastycznych naszych uczniów.  Prace wykonane na plastyce prezentowane były szerszej publiczności. Wnikliwie szukając można je znaleźć na https://pl-pl.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne/  Zapraszamy!

Koordynator projektu: Joanna Frydrych-Staszczak