Przez ostatnich kilka tygodni uczniowie klasy 5A na lekcjach matematyki poznawali wzory na pola figur płaskich. Jako podsumowanie uczniowie wykonali plakaty o poznanych figurach. Celem tej pracy było utrwalenie poznanych na lekcjach wiadomości. Uczniowie świetnie wywiązali się ze swojego zadania, a efekty ich pracy można oglądać na zdjęciu. Wiedza w ten sposób utrwalona na pewno zostanie na dłużej w pamięci uczniów.