Dzisiaj o godzinie 16.00 rozpoczęła się półwywiadówka. Pierwszym etapem, który inaugurował spotkanie była pedagogizacja. Tematem dzisiejszej prelekcji było indywidualne podejście do dziecka – „Jak lepiej rozumieć swoje dziecko i jego uczenie się? Indywidualne wzorce myślenia”. Pani Beata Pietryńczak, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, starała się wyjaśnić rodzicom oraz nauczycielom potrzebę lepszego zrozumienia i uwzględniania osobistych potrzeb wychowanka. Wśród dzieci istnieją różne typy osobowości, które wymagają indywidualizacji działań, jakie winni podjąć opiekunowie oraz nauczyciele. Po spotkaniu w auli rodzice wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, by omówić najważniejsze sprawy bieżące. Istotnym wydarzeniem, które towarzyszyło półwywiadówce była sprzedaż kaczek. Nasza szkoła bierze udział we współorganizacji tegorocznego „III Lubelskiego Wyścigu Kaczek”, z którego dochód przeznaczony będze na cele charytatywne, także dla naszych uczniów. Przedstawiciele Rady Rodziców zajęli się rozprowadzaniem gumowych kaczek, które wezmą udział w rywalizacji 22 maja podczas pikniku rodzinnego w Parku Ludowym. Rodzice oraz nauczyciele aktywnie wsparli akcję.