W dzisiejsze popołudnie odbyło się spotkanie z rodzicami na temat: „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w nauce”. Pani Maria Krajewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Lublinie przybliżyła rodzicom najważniejsze zadania jakie stoją przed uczniami klas I – III oraz IV – VI, przedstawiła także uwarunkowania sukcesów edukacyjnych dziecka. Podkreśliła, iż niezwykle ważne jest, aby myśleć o sukcesie dziecka na miarę jego możliwości. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za ich obecność. Ufamy, że dla każdego z nas będzie to owocna „lekcja”. W drugiej części dzisiejszego popołudnia w ramach „półwywiadówki” odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami oraz indywidualne rozmowy z nauczycielami.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.