We współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE* klasa 8b organizuje zbiórkę słodyczy do paczek świątecznych oraz zbiórkę materiałów plastycznych (flamastry, farby, bloki, notesy itp.) dla podopiecznych stowarzyszenia.
Okażmy innym wsparcie! Razem mamy MOC!
Zbiórka dla AGAPE trwa do 10.12.2020, dary przynosimy do pokoju nauczycielskiego na parterze.
Zachęcamy wszystkich do udziału w tej akcji, pokażmy dzieciom, że taka pomoc jest ważna i potrzebna.

*Stowarzyszenie „AGAPE” prowadzi świetlice w Lublinie oraz w Kazimierzu Dolnym. Placówki organizują dzieciom naukę, zabawę, posiłek oraz zajęcia rozwojowe. Konstruktywnie spędzany czas pod okiem wychowawców i specjalistów w gronie rówieśników, jest szansą na działania profilaktyczne, wpierające rozwój oraz odkrywanie i pielęgnowanie talentów.