28 marca 2023 r. klasa 6b brała udział w ciekawej lekcji języka polskiego. Uwieńczeniem naszej pracy nad lekturą Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” była realizacja projektu polegającego na przygotowaniu graficzno-literackiej wizji wycieczki śladami Stasia i Nel. Dzięki wykonaniu tego zadania mieliśmy okazję nie tylko raz jeszcze prześledzić losy głównych bohaterów lektury, ale także spojrzeć na trasę ich podróży po Afryce
z turystycznego punktu widzenia. Powstały zarówno ciekawe foldery wycieczkowe,
jak również interesujące prezentacje wykonanych prac.