DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE,
w tym roku szkolnym chcemy także coś dobrego zrobić dla środowiska przyrodniczego, dla klimatu, dla Ziemi.

Ogłaszamy kontynuację konkursu „ ZBIERAJ Z KLASĄ”.
Zachęcamy wszystkie klasy do zbierania zużytych baterii.
Zasady są proste:
1. Przygotujcie w klasie pudełko na zużyte baterie.
2. Czas trwania zbiórki – do 30 kwietnia 2023 r.
3. 1 kilogram oddanych baterii oznacza 1 punkt.
Zgromadzone punkty wymienimy na nagrodę dla kasy, która zbierze najwięcej kilogramów zużytych baterii.

Zapraszamy do konkursu Uczniów prosimy o wsparcie Rodziców a także Nauczycieli.
Bądź EKO – nie wyrzucaj zużytych baterii do śmieci.