W dniu dzisiejszym po porannej modlitwie poznaliśmy Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego. Została nią Marta Steuden z klasy 8a. Funkcję Zastępcy Przewodniczącej będzie pełnił Mateusz Lisowski z klasy 6b, natomiast szkolnym skarbnikiem został Franciszek Kwiatkowski z klasy 7a. Uczniowie otrzymali złoty klucz – który jest symbolem mądrości, rozwagi i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz złożyli ślubowanie: „Przyjmując tak zaszczytne funkcje, zobowiązujemy się godnie i uczciwie wywiązywać się z powierzonych nam zadań, dbać o dobre imię szkoły oraz troszczyć się o jej wizerunek. Pragniemy zapewnić, iż zawsze będziemy postępować zgodnie z kodeksem moralnym, będziemy dawać dobry przykład postaw uczniowskich oraz sumiennie wypełniać nasze obowiązki dla dobra całej społeczności szkolnej”. Życzymy im dużo siły i odwagi, mamy nadzieję, że pełniona funkcja będzie także wspaniałym doświadczeniem kształtującym ich postawę.