O godzinie 16.30, wspólną modlitwą, rozpoczęło się dziś klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego wychowawcy klas przedstawili wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas młodszych. Za kilka dni zaczynamy upragnione ferie, a po nich  drugi semestr roku szkolnego. Wszystkim uczniom klas 1-3 i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanych wyników!