Na zakończenie dzisiejszego dnia, a jednocześnie całego roku szkolnego, nauczyciele uczący w klasach 4-8 spotkali się na radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej podsumowującej tegoroczną pracę uczniów drugiego etapu edukacyjnego. Każde spotkanie pedagogów jest okazją do dostrzeżenia i podkreślenia sukcesów naszych wychowanków, a jednocześnie do wyciągnięcia wniosków “na przyszłość”.