Dzisiaj – 28 sierpnia – odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej, podczas którego przedstawiono najważniejsze założenia odnośnie funkcjonowania naszej placówki w roku szkolnym 2020/2021. Siostra Przełożona- Lucjana Kożak- wręczyła nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień na ścieżce awansu zawodowego, zaświadczenia potwierdzające podwyższenie kwalifikacji. Gratulujemy serdecznie ! Spotkanie Rady Pedagogicznej było w głównej mierze poświęcone sprawom bieżącym oraz organizacji pracy szkoły w tak trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Podstawową kwestię stanowi bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.

Przed nami ostatnie chwile wakacji. Wierzymy, że będą one czasem do kumulacji energii, by ze zdwojoną siłą powrócić 1 września!