W piątek 3 marca rozpoczęły się weekendowe rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania przygotowujących się do sakramentu w naszej Szkole. Wystartowaliśmy po pełnym tygodniu pracy, spotykając się w Dąbrowicy w Ośrodku Caritas Diecezji Lubelskiej. Rekolekcje prowadził ks. Jerzy Krawczyk, moderator Ruchu Światło-Życie. Mieliśmy także okazję poznać nieco animatorów należących do Oazy, którzy w tym czasie mieli swój Kurs, a także dzielili się z nami wiarą przeżywaną we wspólnocie. Oprócz okazji do zatrzymania nad relacją z Jezusem, czasu na zastanowienie się nad najważniejszymi dla nas sprawami, był to także czas oddechu i przebywania ze sobą. Wierzymy, że przyniesie on dobre owoce!