W drugiej części rekolekcji (sobota po południu, niedziela przed południem) po wysłuchaniu konferencji „Bóg jest wychowawcą” nauczyciele podzieleni na grupy zastanawiali się m.in., jak postrzegać bunt dziecka, jak wychowywać je do życia wspólnotowego, jak upominać. Odwoływali się do wskazań zawartych w Piśmie Świętym, a konkretnie do postawy Boga wobec człowieka. Wieczorem wszyscy wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu.
Tematem dzisiejszego dnia było TRWANIE W MIŁOŚCI. Rozpoczął się on jutrznią wraz ze wspólnotą zakonną. Po śniadaniu uczestnicy wysłuchali konferencji „Wspólnota wychowawcza”. Następnie ich zadaniem było zastanowienie się nad celem pracy szkoły i środkami, które służą realizacji tego celu. Po zebraniu wspólnych wniosków, wysłuchali świadectw członków Ruchu Światło- Życie, którzy podzielili się, czym dla nich jest bycie we wspólnocie. O owocach zaangażowania w różne wspólnoty opowiedziało też kilku nauczycieli. Po obiedzie grono pedagogiczne wróciło do swoich domów.
Serdecznie dziękujemy o. Jackowi Szczygłowi za poprowadzenie rekolekcji, głoszenie Słowa Bożego, posługiwanie w sakramencie pokuty i pojednania oraz jego ogromną życzliwość.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.