Wielki Post jest czasem, w którym każdy z nas podejmuje próbę refleksji duchowej, oczekując Zmartwychwstania Pańskiego. W dniach 9 i 10 marca odbyły się rekolekcje dla nauczycieli w Domu Spotkań w Dąbrowicy. Motyw przewodni stanowiło hasło: Czy można być nauczycielem, nie będąc uczniem? Konferencje były oparte na lekturze fragmentów Pisma Świętego i modlitwie metodą lectio divina. Przewodnictwo duchowe podczas dni skupienia obrał ks. Radek Wareda SCJ. Rekolekcje były świetnym czasem wspólnej modlitwy, ale także okazją do integracji grona pedagogicznego.