17 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez ZSRR. Ówczesne władze nie spodziewały się takiego ciosu ze strony Związku Radzieckiego. Polska stała się państwem okupowanym przez dwóch agresorów – bolszewików i nazistów. Jest to niezwykle bolesna data dla Polaków, ale niezwykle ważna. Podczas modlitwy porannej odbyły się apele upamiętniające najazd ZSRR na Polskę (oddziały 4-6 i 7-8). Nad programem czuwały p. Donata Garbala i s. Barbara Markiewicz. Zachęcamy do poszerzania informacji w tej kwestii – na parterze została przygotowana gazetka, a biblioteka zaprasza do zapoznania się z pozycjami książkowymi odnośnie agresji ZSRR na Polskę i początków II wojny światowej.