Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało dla uczniów szkół regionu spotkanie z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny w formie warsztatów, pt. Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – MUZEUM SZKOLE.
Zajęcia zostały tak pomyślane, aby w sposób czynny zaangażować osoby biorące udział w poszczególne zajęcia rzemieślnicze, gospodarskie czy obrzędowe, jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny, muzealników oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej, zwiedzający zapoznali się bliżej z tradycyjnymi technologiami wytwórczości ludowej, narzędziami pracy oraz warunkami w jakich odbywała się praca w zagrodzie wiejskiej. Wszystko po to, aby zrozumieć w jaki sposób wspomniane czynniki kształtowały egzystencję mieszkańców wsi.
Uczniowie z klasy 1a w ramach programu uczestniczyli w ścieżce edukacyjnej „Śladami ginących zawodów i umiejętności”. W obrębie trasy tematycznej uczniowie odwiedzili szkutnika, rzeźbiarza ludowego, łatacza, powroźnika oraz strażaka. Zobaczyli również tradycyjną młockę oraz doświadczyli czynności oczyszczaniem ziarna.
Wyjście do Skansenu było ciekawą przygodą, która dostarczyła uczestnikom wiele radości i na pewno na długo zostanie w pamięci.